CENNÍK

Uvedené ceny sú orientačné, finálna cena sa dohaduje zmluvne.

Cenník - neplatiteľ DPH

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka položka je zápis v peňažnom denníku, zápis v knihe pohľadávok, zápis v knihe záväzkov, pípr. iných pomocných knihách 0,6 €
Daňové priznanie fyzickej osoby-podnikateľa a účtovná závierka 40 €
Mesačný paušál mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky od 30 €

Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka položka je zápis v hlavnej knihe - došla faktúra, vystavená faktúra, pokladničný doklad, riadok bankového výpisu 0,8 €
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 50 €
Mesačný paušál mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky od 40 €

Ostatné

Daňové priznanie k DPH vypracovanie daňového priznania pri registrácii podľa §7 alebo 7a 20 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel Spracovanie 3 autá, každé ďalšie auto sa cena zvyšuje o 5 € 20 €

Cenník - platiteľ DPH

Pre platiteľov DPH uprednostňujeme dohodnutý mesačný paušál.

Jednoduché účtovníctvo

Účtovná položka položka je zápis v peňažnom denníku, zápis v knihe pohľadávok, zápis v knihe záväzkov, pípr. iných pomocných knihách 0,8 €
Daňové priznanie fyzickej osoby-podnikateľa a účtovná závierka 60 €
Mesačný paušál mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky od 40 €

Podvojné účtovníctvo

Účtovná položka položka je zápis v hlavnej knihe - došla faktúra, vystavená faktúra, pokladničný doklad, riadok bankového výpisu 1,0 €
Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka 100 €
Mesačný paušál mesačný paušál sa stanoví na základe dohody, počtu dokladov a náročnosti klienta; mesačný paušál sa platí 13x - 12 mesačných platieb za spracovanie účtovníctva a jedna platba po spracovaní daňového priznania a účtovnej závierky od 50 €

Ostatné

Daňové priznanie k DPH vypracovanie daňového priznania a kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty 30 €
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel Spracovanie 3 autá, každé ďalšie auto sa cena zvyšuje o 5 € 20 €
Import automatizovaný import vystavených faktúr, bankového výpisu 10 €

Cenník - ostatné

Mzdy

Prvý zamestnanec spracovanie mzdy, výkazy do SP a ZP, zaslatie prehľadu na daňový úrad, vykonanie ročného zúčtovania 10 €
Každý ďalší zamestnanec 5 €

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmu - typ A príjem z pracovných pomer a z dôhod 15 €
Daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby - typ B prenájom nehnuteľnosti a príjem z pracovného pomeru alebo dohôd 30 €
Daňové priznanie k dani z príjmu - typ B príjem zo živnosti - používajú sa paušálne výdavky a príjem z pracovného pomeru alebo dohôd 50 €

Ostatné

Ekonomické poradenstvo emailom, ekonomicky, osobne 30 €

Máte záujem alebo si potrebujete cenu upresniť? Napíšte mi.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.