Dôležité čísla v roku 2017

Všetky čísla, ktoré potrebujete poznať vo svojom podnikaní.

Zdravotné poistenie

 • Zdravotné poistenie sa platí vo výške 14% z vymeriavacieho základu
 • Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie je 61,81 €/mesačne
 • Maximálna výška preddavku na zdravotné poistenie je zrušená

 

Sociálne poistenie

 • Sociálne poistenie sa platí vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu
 • Odvody na sociálne poistenie sa platia po prekročení hranice príjmov vo výške 5472 € za rok 
 • Minimálne odvody na sociálne poistenie sa platí vo výške 146,35 €/mesačne
 • Maximálne odvody na sociálne poistenia sa platí vo výške 2048,99 €/mesačne

 

 

Daň z príjmu

 • Daňové priznanie je živnostník povinný podať po prekročení príjmov 1901,76€ alebo pri vykázaní straty
 • Nezdaniteľná čiastka základu dane je 3803,33€/ročne
 • Ak je základ dane vyšší ako 19 809 €, nezdaniteľná čiastka sa vypočíta ako 8755,578 - 1/4 základu dane
 • Daň sa platí vo výške 19% zo základu dane
 • Zo základu dane, ktorý presahuje 35 022,31 €, sa platí daň vo výške 25 %