Dôležité čísla v 2020

Všetky čísla, ktoré potrebujete poznať vo svojom podnikaní

Zdravotné poistenie

 • Zdravotné poistenie sa platí vo výške 14% z vymeriavacieho základu
 • Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie je 70,91 €/mesačne
 • Maximálna výška preddavku na zdravotné poistenie je zrušená

Sociálne poistenie

 • Sociálne poistenie sa platí vo výške 33,15 % z vymeriavacieho základu
 • Odvody na sociálne poistenie sa platia po prekročení hranice príjmov vo výške 6078 € za rok 
 • Minimálne odvody na sociálne poistenie sa platí vo výške 167,89 €/mesačne
 • Maximálne odvody na sociálne poistenia sa platí vo výške 2350,66 €/mesačne
mzdy-danove-poradenstvo

Daň z príjmu

 • Daňové priznanie je živnostník povinný podať po prekročení príjmov 1968,68 € alebo pri vykázaní straty
 • Nezdaniteľná čiastka základu dane je 4414,20 €/ročne
 • Ak je základ dane vyšší ako 19 506,56 €, nezdaniteľná čiastka sa vypočíta ako 8755,578 – 1/4 základu dane
 • Daň sa platí vo výške 19% zo základu dane
 • Zo základu dane, ktorý presahuje 37 163,36 €, sa platí daň vo výške 25 %
 • Zo základu dane z podnikania, teda aj zo živnosti, ktoré neprevyšujú sumu 100 000 € je to 15 %

Všetko, čo potrebujete vedieť o podnikaní

Príručka živnostníka

Začali ste práve podnikať na živnosť alebo sa na to ešte len chystáte? Viete, aké sú vaše povinnosti?

V Príručke živnostníka ich nájdete spísané ľudskou rečou prehľadne na jednom mieste.